ตกปลาทะเล ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

March 9, 2019 admin 0

ตกปลาหากจะแบ่งประเภทได้เป็นสองกลุ่มคือ หนึ่งกลุ่มปลาน้ำจืดพวกห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธาร เขื่อน บ่อตกที่เป็นแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตามธรรมชาติ หรือ มนุษย์สร้างขึ้นเอง สองกลุ่มปลาน้ำเค็มไม่ว่าจะเป็นกลางทะเล หรือหน้าดิน วิธีตกปลาทะเลก็ต้องมีเงื่อนไขแตกต่างออกไป หากเรามีนัดจะต้องไปตกปลาทะเลกับกลุ่มก๊วน เราต้องเรียนรู้อะไรบ้างก่อนออกเรือ ไปดู คันเบ็ด เริ่มจากคันเบ็ด หากเราต้องออกเรือไปเย่อปลาในทะเล คันเบ็ดต้องเตรียมตัวให้พร้อมหน่อย เนื่องจากหากคันเบ็ดไม่พร้อมจะกลับเข้าฝั่งก็คงเสียเวลา ดังนั้นก่อนออกเรือเช็คให้ดี เตรียมให้พร้อมอย่างน้อย 3 […]