เทคนิคการตกปลา

Fishing

โดยทั่วไปแล้วการตกปลานั้นเทคนิคง่ายๆ ในการตกปลาก็มีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง

  1. เหยื่อ การที่เราจะตกปลานั้นเราก็ต้องเลือกเหยื่อที่เหมากับปลาเพราะว่าปลาแต่ละชนิดนั้น เลือกกินเหยื่อไม่เหมือนกัน ปลาบางชนิดนั้น เป็นปลาล่าเหยื่อ บางชนิดเป็นปลาน้ำนิ่ง
  2. สถานที่การตกปลาก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราจะเลือกตกปลาอะไรตกปลาชนิดไหนปลาน้ำลึกปลาผิวน้ำหรือปลาล่าเหยื่อซึ่งแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดก็มีปลาที่แตกต่างกันออกไป
  3. เทคนิคการตก การตกปลาต้องใช่เหยื่อที่ดีและต้องอาศัยประสบการณ์สูง เพื่อที่จะดึงปลาที่ติดเบ็ดเราเข้ามาในฝั่งการตกปลาถือว่าเป็นการออกกำลังอีกหนึ่งชนิดที่ทั่วโลกนิยม