เคล็ดลับตกปลา

Fishing

การตกปลาถือว่าต้องมีเคล็ดลับหรือเทคนิคกันอยู่บ้างเล็กน้อยเพื่อจะเป็นแนวทางในการตกปลาแต่และชนิด โดยความแตกต่างก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตกปลาน้ำทะเลหรือตกปลาน้ำจืดความต่างก็จะแบ่งออกไป ซึ่งปลาน้ำจืดที่ทุกคนชอบตกกันก็เหมือนจะเป็นปลาชะโดปลาที่อยู่ทั่วตามประเทศไทยเป็นปลาล่าเนื้อที่ดุร้ายมากสามารถใช้เหยื่อสดและเหยื่อปลอมล่อเพื่อให้ปลากินเยอะมาก แตกต่างจากปลาทะเลบางชนิดที่ล่าเหยื่อเหมือนกันแต่ก็กินเหยื่อปลอม เพราะว่าปลาทะเลจะมีตัวที่ใหญ่ และเป็นปลาที่มีพลังเยอะมากในการออกล่าเหยื่อ ทั้งดุร้าย เราจึงต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเอามันอยู่และควบคุมได้ ซึ่งจะเหมาะมากกับปลาทะเลและน้ำจืด