เทคนิคขั้นเทพการตกปลาหน้าดิน

การตกปลาหน้าดิน คืออะไร?

บ่อหน้าดิน เกิดจากการที่มนุษย์ขุดดินออกไปเพื่อทำประโยชน์ในด้านต่างๆ เมื่อขุดออกไปแล้ว จากพื้นที่เรียบก็จะกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดต่างๆ ตามขนาดการขุดซึ่งเจาะลึกลงไป ต่อมาเมื่อฝนตกลงมา น้ำจำนวนมากก็จะไหลเข้ามาในบ่อทำให้กลายเป็นทะเลสาบขนาดเล็ก ก็จะเกิดการอพยพของปลาตัวแรกเข้ามาอาศัย หลังจากนั้นก็จะมีตัวต่อไปตามมาเรื่อยๆ กลายเป็นบ่ออันอุดมไปด้วยปลานานาชนิด สำหรับปลาที่สามารถขยายพันธ์ได้เร็วในบ่อดิน คือ นิล , ตะเพียนหางแดง , ช่อน , กระโด เป็นต้น

การตกปลาหน้าดิน ก็จำเป็นต้องมีเทคนิคเฉกเช่นการตกปลาชนิดอื่นๆ ยิ่งบ่อไหนมีความลึกมาก ปลาก็จะยิ่งใหญ่และแข็งแรงเนื่องจากมีพื้นที่ให้ออกกำลังกาย และปลาบ่อที่มีระดับน้ำลึกมาก ก็มักจะไม่กินเหยื่อง่ายๆ และปลาจะไม่กินเหยื่อกลางน้ำ เนื่องจากไม่มีเหยื่อให้มันกิน ในระดับลึก 20-30 เมตรลงไป โดยการกินเหยื่อของปลาประเภทนี้ ส่วนมากมักจะกินบริเวณในที่น้ำไม่ลึกนัก เนื่องจากบริเวณนั้นล้วนเต็มไปด้วยแหล่งอาหาร เช่น สัตว์น้ำขนาดเล็ก , ตะไคร่น้ำ หรือเหยื่อชนิดอื่นๆ เป็นต้น

คุณจำเป็นต้องสังเกตให้รู้ด้วยว่า ปลาที่ขึ้นมาว่ายอยู่กลางน้ำคือปลาชนิดใด เช่น ปลาสวาย , ปลาชะโด , ปลายี่สก เป็นต้น เมื่อรู้อย่างแน่นอนแล้วว่าเป็นปลาอะไร คุณก็ต้องหาเหยื่อถูกชนิดซึ่งจะนำมาตกปลาได้ เนื่องจากปลาแต่ละชนิดนั้นกินเหยื่อไม่เหมือนกัน

สำหรับปลาเกล็ด เหยื่อส่วนมากมักจะใช้เหยื่อประเภทรำ หรือเหยื่อสูตรต่างๆตามเทคนิคของแต่ล่ะคน ถ้าเป็นปลาล่าเหยื่อ เช่นปลาชะโดช่อน การใช้ลูกปลาตัวเล็กจะเป็นเหยื่อที่ใช้ได้ดีกว่าเหยื่อสูตรทั่วไป นอกจากนี้เหยื่อปลาไหล ปลาดุก ก็จะใช้ได้ดีกว่าปลาชะโด แต่ถ้าเป็นปลาช่อนแนะนำให้ใช้ปลาซิวจะดีกว่า

เมื่อเลือกเหยื่อที่ถูกต้องได้แล้ว การตกเหยื่อด้วยทุ่นลอย ควรใช้ทุ่นลอยที่มีขนาดกำลังพอดี ด้วยการผูกชุดปลายสายแล้ววางลีดเดอร์ ให้ได้ตามความต้องการ หลังจากนั้นก็ขว้างเหยื่อด้วยความแรงให้ไปตกอยู่ ณ กลางฝูงปลา สำหรับการวางเบ็ดนั้น ควรดูทำเลและทิศทางลมด้วย เพราะเมื่อคุณตกด้วยทุ่นลอย กระแสลมที่กำลังพัดอยู่ก็จะพัดพาเอาทุ่นของคุณลอยเข้าหาตลิ่ง ก็จะต้องหามุมอย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลมพัดมาทางทิศเหนือ คุณก็ต้องตีเบ็ดไปทางทิศใต้ และสายเบ็ดกับอุปกรณ์ปลายสายก็จะลอยไปอยู่ทางทิศใต้นั่นเอง